Forlagsbutikken

Landsforeningens forlag udgiver Minihåndbogen med et minileksikon over relevante ord og begreber for menighedsråd, kalender med prædikenliste og en udførlig adresseliste.
 
Minihåndbogen 2017 er udsolgt.

Find blanketter på Den Digitale Arbejdsplads

På Den Digitale Arbejdsplads er der mulighed for at hente mange af de blanketter, der tidligere kunne købes via forlagsbutikken. Kig under fanebladet Håndbøger og vælg herefter Blanketsamling til menighedsråd. Her kan man fx finde ’Aftale om renholdelse’, ’Aftale vedrørende gravsted’ og ’Kollektblad’.

Du finder også beslutningsprotokollen på Den Digitale Arbejdsplads. Find den i samme blanketsamling (’Dagsorden/beslutningsprotokol til elektronisk udfyldning’ eller ’Dagsorden/beslutningsprotokol til udskrift og manuel udfyldning’).

Har du spørgsmål eller problemer med at finde et bestemt dokument på Den Digitale Arbejdsplads, kan du altid ringe til Landsforeningen på 8732 2133.