Folkekirkens Lederuddannelse for kontaktpersoner

I 2017 lancerede Landsforeningen Folkekirkens Lederuddannelse for kontaktpersoner. Først som pilotprojekt, men fra efteråret 2017 bliver det muligt for alle kontaktpersoner at deltage i uddannelsen. Tilmeldingen åbner i starten af maj 2017. 

Hvad går uddannelsen ud på?
Som frivillig kontaktperson har du brug for en bred vifte af kompetencer. Med en målrettet lederuddannelse øger du dine kompetencer, så du kan blive en endnu bedre leder for medarbejderne.

Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver dig konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

I løbet af uddannelsens fire moduler får du et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske perso-naleforhold.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået: 

 • Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
 • Viden om rammer og regler
 • Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
 • Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
 • Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Uddannelsens indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring: 

 • Folkekirkens struktur
 • Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt) 
 • Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
 • Kodeks for god ledelse i folkekirken
 • Udarbejdelse af personalepolitik
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Kommunikationsteori og viden om opbygning af gode samarbejdsrelationer
 • Den anerkendende tilgang
 • Distanceledelse
 • Forebyggelse og håndtering af konflikter
 • Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS
 • Udarbejdelse af visioner i menighedsrådet

Undervisningsform
Undervisningsformen er en blanding af oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter og jurister fra Landsforeningen, der arbejder med personalerådgivning, ledelse og samarbejde i menighedsråd. 

Vil du vide mere?
Skriv til kursus(at)menighedsraad(dot)dk eller ring på 8732 2133.