Folkekirkens Lederuddannelse på vej

I 2017 lancerer Landsforeningen Folkekirkens Lederuddannelse for kontaktpersoner. Uddannelsen tager udgangspunkt i de rammer og udfordringer, som de nuværende kontaktpersoner oplever. 

Hvorfor en ny lederuddannelse? 
Det kræver mange forskellige kompetencer og stort engagement at være kontaktperson i et menighedsråd. For det første skal kontaktpersonen skabe sammenhæng mellem menighedsrådets visioner for sognets kirkeliv og personalets daglige arbejde. og for det andet er kirken en kompleks organisation, der rummer mange forskellige jobfunktioner og medarbejdertyper. 

Med en målrettet lederuddannelse vil Landsforeningen give kontaktpersoner og andre interesserede mulighed for at få en bred vifte af kompetencer inden for ledelse og samarbejde. Og målet er, at man som kontaktperson bliver en endnu bedre leder for medarbejderne og samarbejdspartner for præsten.