Kursus for nyvalgte formænd og næstformænd

Formanden skal have et godt overblik over menighedsrådets opgaver. Det hjælper vi dig med at få på introduktionskurset, der giver et godt kendskab til dine opgaver som formand og et solidt grundlag for dit virke i funktionsperioden. Har du været formand før, får du nu mulighed for at få genopfriskning og inspiration til arbejdet.

Formål
På kurset får du indsigt i formandens opgaver i forhold til sognets kirkelige og administrative anliggender. Hvordan kommer det nye råd godt fra start med fælles mål og gode prioriteringer? Hvordan kan næstformanden støtte op om formandens ledelsesopgave? Hvordan får I gode relationer og godt samarbejde med nabosognene og i provstiet? Og hvordan praktiserer I åbenhed og god forvaltning?

Målgruppe
Nyvalgte formænd og næstformænd.

Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner:
• Menighedsrådets arbejde med mål og strategier
• Formandens og næstformandens opgaver og kompetencer
• Love og regler på området
• Samarbejde mellem menighedsråd
• Forberedelse af det gode møde.

Form
Oplæg fra underviser og diskussion.

Tilmelding
Distriktsforeningen Vendsyssel, Arne Waage-Beck: arne(at)waage-beck(dot)dk
Distriktsforeningen Vestvendsyssel, Inger Skamriis: lophave(at)mail(dot)dk
Distriktsforeningen Jammerbugt, Erik Normann:blokhus.dec(at)mail(dot)dk

Tilmeldingsfrist 31. januar.

Udbyder
Vendsyssel Distriktsforening
Distriktsforeningen Vestvendsyssel
Jammerbugt Distriktsforening af Menighedsråd

info

Tid og sted:
21. februar 2017
Spisning: Kl. 17.30-18.00
Kursus: Kl. 18.00-21.00

Brønderslev Sognegård
Bredgade 104
9700 Brønderslev

Pris:
50,- inkl. traktement