Kursus for nyvalgte kasserere

Som nyvalgt kasserer og menighedsråd står man i princippet fra dag 1 på mål for den lokale kirkekasses økonomi, prioritering og forvaltning. Økonomien er central for menighedsrådets arbejde, når rådet skal prioritere penge og medarbejderressourcer til fx kirkegårdsdrift, kirkens aktiviteter og investeringer. Og det er kassereren, der løbende formidler økonomien til resten af menighedsrådet.

Formål
Der er til stadighed fokus og opmærksomhed på folkekirkens økonomi. Blandt andet med offentliggørelse af budgetter og regnskaber på sogn.dk. Det er derfor vigtigt at den valgte kasserer er bevidst om den økonomiske og lovgivningsmæssige kontekst, som den lokale kirkekasse lever i og af.

Formålet med kurset er at give indsigt i den folkekirkelige økonomi, lovgivning, og en overordnet gennemgang af den valgte kasserers vigtigste opgaver, herunder budget- og regnskabsprocedurer.

Målgruppe
Kurset henvender sig til nyvalgte kasserere med ønske om eller behov for en introduktion til den folkekirkelige økonomi.

Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner:
• Folkekirkens økonomiske struktur
• Love og regler på området
• Kassererens vigtigste opgaver og kompetencer.

Form
Oplæg fra underviser med mulighed for spørgsmål.

Tilmelding
Klik for at tilmelde.
Tilmeldingsfrist 14. februar.

Udbyder
Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd

info

Tid og sted:
21. februar 2017
Kl. 18.00 - 21.00

Folkehjem
Haderslevvej 7
6200 Aabenraa

Pris:
120 kr. pr deltager. Beløbet indbetales til konto 0994-6995609108 – anfør sognets navn ved indbetaling.