Valg til Landsforeningens bestyrelse

På årsmødet d. 19.- 21. maj får Landsforeningen af Menighedsråd en ny bestyrelse. Fristen for at opstille kandidater til valget er overskredet, og du kan møde kandidaterne til valget her på siden fra d. 3. april 2017. 

Om bestyrelsen
Landsforeningens bestyrelse består af 20 valgte medlemmer, 14 læge og seks gejstlige (præster/provster). Landsforeningens bestyrelse har stor indflydelse på det kirkepolitiske felt og arbejder for at sikre menighedsrådene de bedst mulige vilkår på en række områder. Læs mere om Landsforeningens bestyrelse her.

Landsforeningens 44 distriktsforeninger er det politiske grundlag for Landsforeningen. Det er distriktforeningerne, der opstiller kandidater til valget og vælger de delegerede, der har stemmeret.

Distriktsforeningerne er selvstændige foreninger, der har egne vedtægter og funktioner. Fælles for de fleste er, at de står for kurser og arrangementer for de lokale menighedsråd. Mange distriktforeninger øver også politisk indflydelse på lokalt niveau.