Et kig ud over Europas kirker

Den schweiziske professor og dr. theol. Christina Aus der Au taler lørdag klokken 10 i Den Reformerte Kirke.

Hun er en grundig kender af tyske og europæiske kirke- og samfundsforhold, og arrangementet er en videreførelse af temaer fra Folkekirkemødet, der finder sted om fredagen.  Vi har talt med hende om at være menighed og kirkegænger i Europas kirker.

Hvordan står det til med Europas kirker?

- Generelt er der en tendens til, at Europas kirker bliver ”mindre, ældre og fattigere”, som en schweizisk sociolog har beskrevet det. Medlemstallet falder, og det bliver sværere at rekruttere folk, som engagerer sig i kirkeliv. På den anden side er der stigende åbenhed over for nye former for kirker og den erkendelse, at vi ikke bare kan fortsætte, som vi har gjort i de sidste hundrede år.

Hvad er udfordringerne for kirkerne I Europa?

Hvis jeg skal forsøge at kigge ind i fremtiden, så ser jeg kirker, som er mindre centralt organiseret og med mere fleksibel struktur, mere frivilligt engagement og mere deltagelse. Der vil komme flere forskellige former for fællesskab som gadekirker, bykirker, kulturkirker og ungdomskirker, som alle rækker ud til forskelligheden hos folk i Europa.

Er der ting, som Europas kirker skal være mere opmærksomme på? Potentiale og muligheder, som ikke udnyttes fuldt ud?

Relationer! Alt handler om mennesker. At være kirke handler ikke bare om at kommunikere information om biblen og om Gud. Det handler om at dele fælles historier, om at lære hinanden at kende, om at dele et aspekt af livet. Det kræver, at man taler samen, synger sammen, lytter sammen, beder sammen, diskuterer sammen og så videre.