Forsøgslovgivning i høring

Menighedsrådene får nye muligheder for at tilrettelægge opgaver individuelt, og deres erfaringer vil systematisk blive opsamlet i Kirkeministeriet. Det er hovedtankerne bag det lovforslag om forsøg i folkekirken, som er sendt i høring af Kirkeministeriet.

Lovforslaget udgør en ramme for, at de menighedsråd, der gerne vil, kan afprøve nye måder at organisere sig individuelt på i en begrænset periode. Man deltager i et forsøg, som passer inden for forsøgslovgivningens rammer. Forslaget til lovgivningen giver bl.a. mulighed for, at rådene kan organisere sig anderledes og flytte de administrative opgaver til fx provstiudvalget.

Der var blandt de andre parter i processen ikke vilje til at gå direkte til en lovændring, som Landsforeningen gerne havde set, og derfor er der i første omgang tale om forsøg, som efterfølgende bliver evalueret .

Forsøgene er på vej
Folketinget er i gang med at behandle lovteksten, der ligger til grund for forsøgene. Vi forventer, at der bliver åbnet for at tilmelde sig en række af forsøgene midt i maj. 

Når loven er vedtaget, udgiver Kirkeministeriet en vejledning om de forskellige forsøg.

Høringssvar

Landsforeningens bestyrelse er i gang med at formulere sit høringssvar. Man kan som menighedsråd også selv formulere et svar på høringen

Fristen for høringen var 27. januar.

Find høringsmaterialet på Kirkeministeriets hjemmeside.

Læs Landsforeningens høringssvar her.

Baggrund
Landsforeningen har sammen med med biskopperne, stifterne, Danmarks Provsteforening og Kirkeministeriet siden 2014 arbejdet med at udrede, hvordan rammerne for rådenes opgaveløsning og organisering kan forenkles.

Det lange forberende arbejde har bestyrelsen fulgt tæt, og det vil blive fulgt op af drøftelser med Kirkeministeriet om, hvilke forsøg, man som menighedsråd, kan deltage i. Mulighederne bliver meldt ud i løbet af de første måneder i 2017

Fristen for tilmelding til at deltage med et forsøg er 1. juni.

Inden tilmeldingsfristen skal man gøre sig klart, hvilket forsøg man vil deltage i.

Siden opdateres løbende.