Folkekirkens Dåbsinitiativ

Dåbstallet falder. Dåben er ikke længere en selvskreven handling, der byder et nyt lille menneske velkommen til verden og i menigheden. I stedet vælger mange forældre at lægge beslutningen om dåb i barnets egne hænder. Individet er i centrum, og et tilhørsforhold til tro og kirke er ikke længere en beslutning, som forældre umiddelbart synes, de kan træffe på barnets vegne. Det er den virkelighed, som landets menighedsråd forholder sig til i deres sogn. Og som er udgangspunktet for Folkekirkens Dåbsinitiativ. 

Hvad går Folkekirkens Dåbsinitiativ ud på? 
Hvordan arbejder man som lokal sognekirke med dåben i den nye virkelighed? Det undersøger vi i Folkekirkens Dåbsinitiativ. Vi vil indsamle lokale initiativer, projekter, produkter, ideer og tanker, der relaterer sig til dåb. Særligt er vi interesserede i initiativer, der retter sig mod gravide, forældre, faddere og de 0-12 årige. Efter indsamlingen skal de mange input bearbejdes og formidles, så alle landets sogne kan lade sig inspirere og bruge netop det, der passer ind i deres lokale sammenhæng. 

Del dine erfaringer her

Fase 1 - indsamling
Fra februar til juli 2017 efterlyser og indsamler vi aktiviteter og initiativer, der retter sig mod gravide, forældre, faddere og børn i alderen 0 - 12 år. Vi er interesserede i alle aktiviteter, store som små, der på en eller anden måde relaterer sig til dåb.

Fase 2 - formidling
Fra august til december 2017 bliver de - forhåbentlig - mange input bearbejdet. Og fra foråret 2018 skal de lokale aktiviteter og initiativer formidles i en form, der gør det let for andre sogne at lade sig inspirere, fx via en hjemmeside eller kurser. Formidlingens form afhænger dog helt af, hvilke input der kommer ind i fase 1.