Få indflydelse på din forening

Vil du have indflydelse på, hvad din lokale distriktsforening skal lave i de næste fire år? Eller er du mere interesseret i at få indflydelse på Landsforeningens politik? Uanset hvad du gerne vil være med i, er det nu, du skal overveje at stille op som kandidat til bestyrelsesvalgene. 

Hvad kan du få indflydelse på?
Landsforeningens 44 distriktsforeninger er det politiske grundlag for Landsforeningen. Det er selvstændige foreninger, der har egne vedtægter og funktioner. Fælles for de fleste er, at de står for kurser og arrangementer for de lokale menighedsråd. Mange distriktforeninger øver også politisk indflydelse på lokalt niveau.

Landsforeningens bestyrelse består af 20 valgte medlemmer, 14 læge og seks gejstlige (præster/provster). Landsforeningens bestyrelse har stor indflydelse på det kirkepolitiske felt og arbejder for at sikre menighedsrådene de bedst mulige vilkår på en række områder. Læs mere om Landsforeningens bestyrelse her.

Hvordan gør jeg?
Det korte svar er: Mød op til generalforsamlingen i din distriktsforening. Det lidt længere svar kan du læse her.

Mange muligheder for indflydelse
Du behøver ikke stille op som kandidat til distriktsforeningen eller Landsforeningen for at få indflydelse. På den lokale distriktsforenings generalforsamling kan du i stedet:  

  • stemme om, hvem der skal sidde i distriktsforeningens bestyrelse
  • stemme om, hvem distriktsforeningen skal opstille som kandidater til landsforeningens bestyrelse
  • blive valgt som delegeret til landsforeningens årsmøde. Det er de delegerede, der vælger den nye bestyrelse for Landsforeningen (blandt meget andet).

Læs mere her